Groups 2013

left direction
right direction

Ansambli „THESPROTIA”, Igumenice - GREQI

Ansambli është  themeluar në vitin 2003 dhe ka selinë në Igumenicë . Ka ekspozuar pjesë të ndryshme kulturore dhe të traditës. Ekzekuton pjesë të

ndryshme greke,  valle për fëmijët dhe të rriturit me pjesëmarrjen në ngjarje të tilla si në Greqi dhe jashtë. Qëllimi i ansamblit është që të mbledhë dhe

të ruajë çdo traditë që i referohen lindjes, jetës, sjelljet dhe zakonet e vllehëve në gjuhë vllehe.  Gjuha vllehe  dhe këngët polifonike  janë ato që e

karakterizojnë dhe i bëjnë të dallueshme.

Photos

{highslide type="slideshow-controlbar" height="75" width="75" event="click" class="" captionText="" positions="top, left" display="none" src="/2011_1.jpg,2011_2.jpg,2011_3.jpg,2011_4.jpg,2011_5.jpg,2011_6.jpg,2011_7.jpg,2011_8.jpg,2011_9.jpg,2011_10.jpg,2011_11.jpg,2011_12.jpg,2011_13.jpg,2011_14.jpg,2011_15.jpg,f-2.jpg, f-3.jpg,f-5.jpg,f-6.jpg, f-2.jpg, f-1.jpg"} {/highslide}

General sponsor - Municipality

You are here History Folk Festival 2013 Ansambli „THESPROTIA”, Igumenice - GREQI