Groups 2013

left direction
right direction

Ansambli i Këngëve dhe Valleve “IbePalikuqi “,Shkup, Maqedoni


Ansambli i Këngëve dhe Valleve IbePalikuqi nga Shkupi është themeluar më 30 Mars tëvitit 1979.Veprimtarinë e vet e ushtron pandërprerë plot

34 vite duke lënë prapa vetes një numër të madh të aktiviteteve që janë kurorëzuar me çmime të ndryshme. Brenda kësaj periudhe të veprimtarisë

së bujshme, ka realizuar afër 1200 prezantime në kuadër të ngjarjeve të ndryshme kulturore, festivaleve ndërkombëtare, duke afirmuar në mënyrë

të denjë dhe autentike vlerat kulturore shqiptare në vend dhe botë.

Photos

{highslide type="slideshow-controlbar" height="75" width="75" event="click" class="" captionText="" positions="top, left" display="none" src="/2011_1.jpg,2011_2.jpg,2011_3.jpg,2011_4.jpg,2011_5.jpg,2011_6.jpg,2011_7.jpg,2011_8.jpg,2011_9.jpg,2011_10.jpg,2011_11.jpg,2011_12.jpg,2011_13.jpg,2011_14.jpg,2011_15.jpg,f-2.jpg, f-3.jpg,f-5.jpg,f-6.jpg, f-2.jpg, f-1.jpg"} {/highslide}

General sponsor - Municipality

You are here History Folk Festival 2013 Ansambli i Këngëve dhe Valleve “IbePalikuqi “,Shkup, Maqedoni